Reparatie voorwaarden

Reparatie voorwaarden

1.1 Sj Coffeemakers geeft standaard 2 jaar garantie op al onze werkzaamheden en  nieuwe onderdelen die door ons geplaatst zijn. 

1.2 SJ Coffeemakers geeft 12 maanden garantie op gereviseerde onderdelen deze worden enkel in overleg met de klant geplaatst. 

1.3 SJ Coffeemakers geeft 6 maanden garantie op gebruikte onderdelen deze worden enkel in overleg met de klant geplaatst. 

1.4 Als de garantietermijn minder of meer dan 2 jaar bedraagt dan vermelden wij dit op de offerte en factuur. 

1.5 Als er problemen ontstaan door bijvoorbeeld; slecht onderhoud, kalk verstoppingen, onjuist gebruik of het te laat melden van een probleem dan valt dit niet onder de garantie. 

1.6 Als het maalwerk van een machine beschadigd of kapot gaat door dingen die niet in een maalwerk thuis horen zoals bijvoorbeeld een; takje, steentje, water of iets anders dan vervalt de garantie op het maalwerk. Vaak vergoed de bonenfabrikant de reparatiekosten wel het komt heel soms voor dat er rommel in een zak bonen zit dat daar niet in thuis hoort. 

1.7 Het is niet toegestaan om tijdens de garantieperiode zelf aan uw machine te sleutelen of om een ander bedrijf een defect te laten verhelpen. Als wij constateren dat u zelf heeft geprobeerd om een probleem te verhelpen of als een ander bedrijf dit heeft geprobeerd dan vervalt de garantie. 

1.8 SJ Coffeemakers plaatst op alle machines in ons assortiment garantiezegels hiermee kunnen wij o.a. zien of u de machine zelf heeft geprobeerd te openen en of een onderdeel door ons geplaatst is. Als deze zegel verbroken of beschadigd is dan vervalt de garantie. Op deze zegels staat vermeld dat de garantie vervalt als u de sticker verwijderd. Als dit niet vermeld staat dan mag u de sticker natuurlijk wel verwijderen. 

1.9 SJ Coffeemakers voorziet in vrijblijvend en gratis vooronderzoek. Wij onderzoeken eerst uw espressomachine alvorens er gerepareerd wordt. Naar aanleiding van dit vooronderzoek wordt de offerte van uw espressomachine opgesteld.

 1.10 De offerte ontvangt u per mail of telefonisch. 

1.11 SJ Coffeemakers begint pas met de werkzaamheden als u de toegestuurde offerte digitaal ondertekend of na telefonisch goedkeuring  deze mondelinge overeenkomst nemen wij op. 

1.12 SJ Coffeemakers houdt zich het recht voor offertes te wijzigen na goedkeuring u moet deze dan opnieuw ondertekenen bij akkoord of telefonisch goedkeuren deze mondelinge overeenkomst word dan opgenomen. Het is mogelijk dat er tijdens de werkzaamheden nieuwe gebreken worden ontdekt die tijdens het vooronderzoek niet naar voren zijn gekomen. Indien de offerte gewijzigd dient te worden ontvangt u hier altijd voorafgaand bericht over en wordt er in overleg met u een beslissing gemaakt. 

1.13 Een machine die met gebreken is ingeleverd, en/of, op een later reparatie moment  extra problemen worden ontdekt tijdens de reparatie is SJ Coffeemakers niet verantwoordelijk voor  In andere woorden, SJ Coffeemakers is niet verantwoordelijk voor de staat van de machine in enige zin. 

1.14 Reparatie kosten die gemaakt worden bij een ander reparatiebedrijf worden niet vergoed door SJ Coffeemakers. 

1.15 Indien de reparatiekosten onverwachts hoger oplopen dan in de offerte is aangegeven dan neemt SJ Coffeemakers altijd contact met u op om te overleggen. 

1.16 SJ Coffeemakers behoudt het recht om reparaties te annuleren zonder overleg met de klant. Reparaties die moeilijker zijn dan gedacht of waarvoor onderdelen niet voorradig zijn of voor nog onbekende redenen moet SJ Coffeemakers de reparatie kunnen annuleren. Als een factuur al betaald is, dan zal de factuur natuurlijk gecrediteerd worden min eventuele verzendkosten. 

1.17 Van machines die niet binnen 2 maanden na gereed melding zijn opgehaald, na schriftelijk(email) aanmaning, vervalt het eigendomsrecht. 

1.18 Indien wij de machine moeten retour zenden werken wij met pro forma facturen, wat inhoudt dat er vooruit betaald moet worden. U ontvangt na reparatie de betalingsgegevens via email of telefoon 

1.19 Als u uw machine komt ophalen dan dient u het factuurbedrag te betalen via een van onze betaalmethodes. Als het om wat voor reden dan ook niet lukt om het factuurbedrag te voldoen dan kunnen wij uw machine niet meegeven. 1.20 Onjuistheden na retour krijgen van de machine dienen binnen 24 uur na ontvangst schriftelijk (ook per mail) te worden gemeld (schade, missende onderdelen). Dit geldt enkel voor machines die worden opgestuurd, indien u de machine zelf komt op halen dient u hem direct te controleren. 

1.21 Ongefrankeerde zendingen worden ten alle tijden geweigerd. 

1.22 SJ Coffeemakers is niet aansprakelijk voor schade tijdens transport naar en van de werkplaats. 

1.23 Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor diensten: o waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de consument is begonnen voordat de bedenktijd is verstreken; o waarvan het voor de ondernemer redelijkerwijze niet meer mogelijk is om de dienst kosteloos te herstellen. Een uitgevoerde reparatie of servicebeurt kan vrijwel niet ongedaan worden gemaakt zonder kosten.

WhatsApp ons